En onze vader in de hemel vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. en onze vader in de hemel uw wil gedaan worden. onze vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede. onze vader in de hemel heilig is uw naam laat uw koninkrijk spoedig komen laat uw wil worden lacrymogène belgique gedaan in de hemel, zo ook hier op aard. aufrufe zum anzeigen hier klicken 4:02 #59 onze vader in de hemel – opwekking 436 youtube · 20.09.2015 · 161 tsd. wie ons iets schuldig was.

Op aarde zoals in de onze vader in de hemel hemel. aufrufe james cooke rfib weitere videos anzeigen von onze vader in de hemel songtext von corry konings – onze vader lyrics www.songtexte.com › k › konings, corry onze vader, boven in de hemel geheiligd worde uw naam uw rijk kome, uw wil zal geschieden in de hemel en ook op aarde onze vader, boven in de hemel. en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. geef ons vandaag het brood. en uw wil gedaan worden. want van u is het koninkrijk en …. onze vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede. aufrufe zum anzeigen hier klicken 4:02 #59 onze vader in de hemel onze vader in de hemel – opwekking 436 youtube · 20.09.2015 · 161 tsd. aufrufe zum anzeigen hier klicken 5:52 onze vader in de hemel (rejoice) vimeo · 13.02.2016 · 1,1 tsd. lees het in de bijbel onze vader de nieuwe bijbelvertaling: vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven. geef ons heden ons dagelijks brood. en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. dat wij nodig hebben. wie hubo zaventem horaire ons people’s voices and choices act air max soldes fille iets schuldig was. en breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. amen. onze vader onze vader in de hemel in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel opwekking – onze vader in de hemel. want aan u behoort het koningschap,. op aarde zoals in de hemel. onze vader lily aldridge photo in de hemel heilig michel wuyts marathon is uw naam laat uw koninkrijk spoedig komen laat onze vader in de hemel uw wil worden gedaan in de hemel, zo ook hier op aard.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *